Velkommen til Billund Jagtforening

 

jgerly.jpg
 

STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS.

SE  NEDERST PÅ ALLE SIDER. 

MVH

BJF

Generalforsamling 2017

Med dette medlemsblad følger indkaldelse til foreningens generalforsamling den 19. januar 2017 i Jægerly. Vi ser frem til at mange medlemmer møder frem for at støtte op om foreningens arbejde og komme med inspiration til bestyrelsens arbejde i 2017.

2016 var det første år hvor kommunikationen til medlemmerne primært er foregået via vor hjemmeside. Vi føler, at det har fungeret udmærket, selvom der har været par ”svipsere” undervejs.

I dette blad er nævnt de aktiviteter der allerede er planlagt i 2017, men flere kan komme til, så vi kan kun opfordre til at man holder sig orienteret via vor hjemmeside.

Krage/Skade Pokal - I forbindelse med generalforsamlingen plejer vi at uddele en krage/skade pokal samt præmiere for nedlagte krager og skader. Personligt fremmøde medbringende krage- og skade ben er nødvendigt for at deltage.

Årets Jæger -Vi har tidligere hædret medlemmer med titlen ”Årets Jæger”. Med titlen følger en pokal til ejendom. Pokalen kan tildeles et medlem som har ydet en ekstra ordinær indsats for jagten. Hvis man mener, der blandt vore medlemmer er en, som bør hædres med denne titel hører vi gerne fra jer. Send et godt motiveret forslag til undertegnede senest mandag den 9. januar 2017.

Medlemmer, som har modtaget vandrepokaler som uddeles hvert år ved generalforsamlingen skal aflevere disse i graveret tilstand.

Vel mødt til generalforsamling 

På bestyrelsens vegne

Peter Trads

Nyheder fra foreningen

Nyheder fra kredsen

Få dit navn og BJF logo på din skydevest

Har du lyst til at få dit navn på din skydevest, så er muligheden her nu. Vi har fået oprettet (og betalt) et program
med Billund Jagtforening's logo og med mulighed for at få jeres eget navn på også.
Det kan ske ved at henvende Jer til Connie's Broderi, Kildegårdvej 15, 6852 Billum, tlf.nr. 20734428.
Trykkeudgiften skal I selvfølgelig selv betale

Nyheder fra forbundet

Indlæg til næste forenings blad skal være indgivet senest d. 1. november 2017