Velkommen til Billund Jagtforening

 

jgerly.jpg
 

Medlemsblad 2020 Download her

Nyheder fra foreningen

Vi havde af Naturstyrelsen Trekantsområdet fået tilbudt  1 plads på deres riffeljagt i Frederikshåb plantage, fredag den 10. januar 2020.

Denne plads blev udloddet blandt vores medlemmer. 

Læs her nedenfor Lars Thomsen´s beretning fra Jagten.

Reguleringsjagt på Naturstyrelsens areal i Frederikshåb Plantage

Til jagten fredag den 10. januar 2020 var jeg så heldig at blive udtrukket som vinder af pladsen.

Dagen oprandt med stiv vind fra nord og småregn. Der var mødt 36 skytter og ca. 18 hundefolk op.

Vi blev placeret i skydetårne rundt i terrænet efter numre, der forlods var trukket. Hundefolkene begyndte jagten kl. 10.30 fra flere sider. Jeg sad ude i nord på en hede ved en sø. I løbet af de 2½ time, som drevet varede, kom de samme to rådyr forbi med en støver i hælene tre gange. Utroligt flot hundearbejde! Jeg undlod dog at skyde, da vi selv skulle købe råvildtet og fryseren derhjemme var fuld. Der lød enkelte haglskud til snepper, men pga. vinden kunne jeg intet høre sydøst for mig. Da vi efter jagten samledes til paraden, var der skudt en dåkalv og set tre stykker kronvildt, som der ikke blev skudt til, så det var en noget blæsende kold, tam oplevelse.

Med jægerhilsen
Lars Thomsen

 

STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS.

SE  NEDERST PÅ ALLE SIDER. 

MVH

BJF

Indkaldelse til Generalforsamling Torsdag den 6. Februar 2020 kl.19.00

 

Generalforsamlingen afholdes i Jægerly, Båstlundvej 7, 7190 Billund

 

Dagsorden:

 1. 1.      Valg af dirigent og protokolfører.
 2. 2.      Formandens beretning om bestyrelsens arbejde siden sidst
 3. 3.      Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. 4.      Udvalgsberetninger fra de stående udvalg
  1. a.      Hundeudvalg ved Michael Søndergaard
  2. b.      Skydeudvalg ved Kim Lassen
  3. c.       Husudvalg ved Henrik Nikolaisen
  4. d.      Ideudvalg ved Helge Staun Jensen
  5. e.      Jagtudvalg ved Peter Trads
  6. f.        Bueudvalg ved Henrik Nikolaisen
  7. 5.      Kontingentfastlæggelse for det kommende regnskabsår
  8. 6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer
   1. a.      På valg er:

                                                              i.      Henrik Nikolaisen, ønsker ikke genvalg

                                                            ii.      Michael Søndergaard, ønsker ikke genvalg

 1. 7.      Valg af bestyrelsessuppleant
  1. a.      På valg er Kim Rasmussen
  2. 8.      Valg af revisor og revisorsuppleant
   1. a.      På valg er:

                                                              i.      Henning Ebbesen - revisor

                                                            ii.      Hans Olesen – revisorsuppleant, ønsker ikke genvalg

 1. 9.      Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 7 dage før Generalforsamlingen.
 2. 10.  Eventuelt
  1. a.      Uddeling af Krage/skade pokal om der er ”ben”
  2. b.      Årets Jæger i BJF om der er emner.

 

HUSK: Der er Stegt flæsk med persille sovs , FØR GENERALFORSAMLINGEN (GRATIS) STARTER KL. 18.00.

Bindende tilmelding skal ske til Helge Staun Jensen senest lørdag den 1. Februar på

telefon 30 13 40 97


Krage/Skade Pokal - I forbindelse med generalforsamlingen plejer vi at uddele en krage/skade pokal samt præmiere for nedlagte krager og skader. Personligt frem- møde medbringende krage- og skade ben er nødvendigt for at deltage.

Årets Jæger -Pokalen kan tildeles et medlem som har ydet en ekstra ordinær ind- sats for jagten. Hvis man mener, der blandt vore medlemmer er en, som bør hædres med denne titel hører vi gerne fra jer. Senest d. 29.januar 2020


               Jagttegnskursus 2020


jagttegn-tilmeld.jpg


Efter en god suces, bliver der igen til foråret 2020 tilbudt jagttegnskursus for kommende jægere. Kurset vil strække sig over 10 undervisningsaftener, med det teoretiske pensum efterfulgt af 3-4 aftener på skydebanen med afstandsbedømmelse og skydning.

Kim Lassen vil stå for undervisningen. 

Undervisningen vil foregå onsdag aften fra kl. 18:30 på plougslundvej 183, 7190 Billund. Første undervisningsaften bliver onsdag den 22 januar 2020.

Prisen for kurset er 3800 kr. og dækker såvel undervisningsmaterialer som undervisning. 

Tilmelding er nødvendig, og skal ske senest den 5. Januar 2020 til Kim Lassen på telefon 27731731.

Tilmeldingen er førtst gældende, når beløbet er indbetalt.

Billund Jagtforening “Facebook” !

Man må jo følge med tiden! - Information går mere og mere i retning af internet og Facebook, specielt for de unge. Men så svært et det heller ikke for os “gamle”.. det er bare at prøve.

BJF er nu kommet på Facebook, der er oprettet et medlemsforum, hvor tan- ken er, at vi kan dele informationer om arrangementer, sidste-minuts ændring- er af tider/datoer etc. Det er en hurtig kommunikationsform, så vi kan hurtigt komme ud til mange, hvis vi evt er nødt til at aflyse et arrangement. Men det kræver at medlemmerne benytter sig af tilbuddet.

Anmod om medlemsskab af Gruppen “Billund Jagtforening”

Nyheder fra kredsen

Vi er også på Facebook. Kopier og følg linket nedenfor:

https://www.facebook.com/groups/1590222474582316/?fref=ts

Få dit navn og BJF logo på din skydevest

Har du lyst til at få dit navn på din skydevest, så er muligheden her nu, denne gang med et Logo i farver, som  kan ses nedenfor.

Vi har oprettet dette logo hos syersken, der er desuden  mulighed for at få jeres eget navn på .
 
BJF_Logo_ny.JPG
Der er valgt de viste farver med lysegrå baggrund. Prisen er ca. 125kr + forsendelse

Det kan ske ved at i henvende Jer til;
Connie's Broderi
Kildegårdvej 15
6852 Billum
tlf.nr. 20734428.
conniesbroderi@mail.dk

Ydelige Trykkeudgift til eventuelt navn, kommer oveni.

Nyheder fra forbundet

Download Medlemsbladet 2019 her