Velkommen til Billund Jagtforening

 

jgerly.jpg
 

Download Medlemsbladet 2019 her

Nyheder fra foreningen

Ande- gåsejagten ved Ribe på foreningens arealer er allerede startet.

Da det nu er tilladt at skyde grågæs fra 1. august på landbrugsjord,

Vi har fået mulighed for regulering af Bramgæs! Reguleringstilladelse skal vises på forlangende:

  http://billundjagtforening.dk/files/8015/6744/5475/Regulering_af_Bramgs_2019.pdf

 

Ved rette vejrforhold er der mulighed for at skyde både ænder, gæs og bekkasiner, hvorimod hårvildt og hønsefugle ikke indgår i jagtlejen.

Et årskort/gæstekort koster 500 kr. og gælder for en hel sæson (1.august – 31.januar).

Årskort/gæstekort kan købes hos Lars Bjerregaard Nielsen og Kim Lassen. For begge gælder at der inden lige skal ringes for at aftale mødetidspunkt. Betaling til mobilepay 46352 Grindsted Jagtforening eller kontant hvis det er eneste mulighed.

Lars træffes på 20 32 06 22 og bor Trehøjevej 12 i Grindsted og Kim træffes på 27 73 17 31 og bor Plougslundvej 183 i Billund.

Årskort sælges kun til medlemmer med lokal tilknytning til Billund og Grindsted jagtforeninger og der skal give tilbagemelding af nedlagt vildt når sæsonen er forbi.

Der kan købes et gæstekort til en jagtkammerat selvom han/hun ikke opfylder betingelsen for selv at købe et kort. Gæstekorten kan kun benyttes når du selv er med på jagten.

Kun et gæstekort per betalende medlem af BJF eller GJF.

SE HER...... som noget nyt. Så er der oprettet et kort over området på APP " Wehunt "

Her opretter du en profil ganske gratis. Hvorefter du vælger.

+ Angiv kode. og skriver koden som vist på billedet nedenfor, derefter har du adgang til kortet via din mobil APP.

we_hunt_andejagt.PNG

Indkaldelse til Generalforsamling Torsdag den 6. Februar 2020 kl.19.00

 

Generalforsamlingen afholdes i Jægerly, Båstlundvej 7, 7190 Billund

 

Dagsorden:

 1. 1.      Valg af dirigent og protokolfører.
 2. 2.      Formandens beretning om bestyrelsens arbejde siden sidst
 3. 3.      Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. 4.      Udvalgsberetninger fra de stående udvalg
  1. a.      Hundeudvalg ved Michael Søndergaard
  2. b.      Skydeudvalg ved Kim Lassen
  3. c.       Husudvalg ved Henrik Nikolaisen
  4. d.      Ideudvalg ved Helge Staun Jensen
  5. e.      Jagtudvalg ved Peter Trads
  6. f.        Bueudvalg ved Henrik Nikolaisen
  7. 5.      Kontingentfastlæggelse for det kommende regnskabsår
  8. 6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer
   1. a.      På valg er:

                                                              i.      Henrik Nikolaisen, ønsker ikke genvalg

                                                            ii.      Michael Søndergaard, ønsker ikke genvalg

 1. 7.      Valg af bestyrelsessuppleant
  1. a.      På valg er Kim Rasmussen
  2. 8.      Valg af revisor og revisorsuppleant
   1. a.      På valg er:

                                                              i.      Henning Ebbesen - revisor

                                                            ii.      Hans Olesen – revisorsuppleant, ønsker ikke genvalg

 1. 9.      Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 7 dage før Generalforsamlingen.
 2. 10.  Eventuelt
  1. a.      Uddeling af Krage/skade pokal om der er ”ben”
  2. b.      Årets Jæger i BJF om der er emner.

 

HUSK: Der er Stegt flæsk med persille sovs , FØR GENERALFORSAMLINGEN (GRATIS) STARTER KL. 18.00.

Bindende tilmelding skal ske til Helge Staun Jensen senest lørdag den 1. Februar på

telefon 30 13 40 97

Tilmeldingsblanket Fromseier 2019

Trykjagterne i Fromsseier Plantage

Vore medlemmer har igen i år mulighed for at deltage i foreningsjagt, nemlig på de to jagter,som BJF og GJF nu i snart mange år har købt i Fromsseier Plantage mellem Hejnsvig og Vorbasse.

Datoer er den 27. oktober og den 16. december (mandag).

Igen i år bliver der tale om to trykjagter med riffel, som den vi har haft de sidste par år Der er er plads til 15 skytter på hver jagt.

Skoven stiller selv med hundefolk til at trykke såterne igennem.

Jagterne starter med morgenkaffe kl. 8.00 og slutter med smørrebrød fra Hovborg kro ca. kl. 13

Prisen bliver 1600 kr pr. jagt den 27. oktober og 1200 kr pr jagt den 16. december.

Tilmeldingsblanketten er vist nedenfor.

Tilmeldingen til Finn Lauridsen fra d. 1 august med "først til mølle" for alle medlemmer af BJF og GJF.

Ved tilmeldingen skal oplyses den ønskede dato for jagt, navn, telefonnummer og fra hvilken forening (BJF eller GJF). Når tilmeldingen er accepteret skal indbetaling ske for at tilmeldingen er noteret endeligt.

Betaling til 7702 1068226 GJF's konto i Sydbank eller mobilepay 46352 Grindsted Jagtforening

 På e-mail:elinst.finn@gmail.com

Mvh

Finn Lauridsen

Nedenfor ses informationerne vedrørende tilmelding. men du kan også bruge tilmeldings blanketten lige 

'ovenfor , udfylde den og sende den på mail til Finn Lauridsen. Eller du kan manuelt selv bruge oplysningerne nedenfor og tilmelde dig.

Tilmeldingen til Finn Lauridsen.

Med angivelse af navn, telefonnummer og forening

e-mail:elinst.finn@gmail.dk

Betaling til 7702 1068226 GJF's konto i Sydbank

Kryds af

Jagten søndag 27. oktober 2019 kl. 08:00 Kr. 1600,00

Kryds af

Jagten søndag 16. december 2019 kl. 08:00 Kr. 1200,00BJF. ________ GJF.________

Navn:_________________________

Adresse:_______________________

Telefon nr.:_____________________     
 

Jagten er UDSOLGT..

Se her : Du har nu som medlem af Billund Jagtforening , mulighed for at komme på  Haglbøsse jagt på ,Roligheden Hos Kim Eskildsen .

Lørdag den 26okt , kl 08.30.

kim_e_2.jpeg

Der må skydes Fasaner,  Ænder, Ræv, Hare m.m

Råvildt er fredet.

Forventet afskydning 45 - 50sk vildt.

Pris 1500kr pr jæger,, max 12 deltagere.

Incl i prisen er morgenmad og frokost +drikkevarer på dagen.

Der må bruges stål/skovpatroner.

Jagt udlejer sørger for hundefolk.

Apporterene hund må gerne medbringes af skytten.

Tilmelding og betaling skal ske til:

 Helge Staun Jensen, Sønderkær 146, 7190 Billund. Tlf.: 3013 4097

 Mail: helmar @lynhurtig.dk.

Det er bindende tilmelding.  Det er efter først til mølle princippet. Din plads er din når den er betalt og bekræftet. HUSK. skriv tydelig navn.  Der kan betales med mobil pay på ovenstående nummer til Helge,  hvis ikke du har mobil pay, så lav en aftale med Helge ved tilmelding.

Med Jæger hilsen

Helge Staun Jensen på vegne af Billund Jagtforening

Kim_e_1.jpeg

Jagttegnskursus

Efter en god suces, bliver der igen til foråret 2020 tilbudt jagttegnskursus for kommende jægere. Kurset vil strække sig over 10 undervisningsaftener, med det teoretiske pensum efterfulgt af 3-4 aftener på skydebanen med afstandsbedømmelse og skydning.

Kim Lassen vil stå for undervisningen. 

Undervisningen vil foregå onsdag aften fra kl. 18:30 på plougslundvej 183, 7190 Billund. Første undervisningsaften bliver onsdag den 22 januar 2020.

Prisen for kurset er 3800 kr. og dækker såvel undervisningsmaterialer som undervisning. 

Tilmelding er nødvendig, og skal ske senest den 5. Januar 2020 til Kim Lassen på telefon 27731731.

Tilmeldingen er førtst gældende, når beløbet er indbetalt.

Hej følg linket  og  læs hele artiklen.

https://iberhunting.com/hunting-beceite-ibex-with-bow-spain/

Henrik_Nicolaisen.png

STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS.

SE  NEDERST PÅ ALLE SIDER. 

MVH

BJF

Bueudvalget:

Der har været god aktivitet på 3d banen hele sommeren. Det er Hinnum Hut som står bag. Der vil bliver lavet et arrangement i løbet af foråret, hvor det bliver muligt at komme ud og prøve kræfter og færdigheder med en bue. Kan man ikke vente på det, kan man kontakte undertegnede eller Hinnum Hut, hvor det også vil være muligt at prøve efter nærmere aftale. Er der buejægere der ønsker at komme på jagt, er de meget velkommen til at kontakte undertegnede, så vil jeg være behjælpelig med at formidle kontakter mm. /Henrik Nicolajsen

Mårhunde gruppen Billund/ Grindsted Kommune  se her i linket navne på alle vores :

 

MÅRHUNDE KOORDINATORER HER

 

maarhund.jpg

Billund Jagtforening på “Facebook” !

Man må jo følge med tiden! Information går mere og mere i retning af internet og Facebook, specielt for de unge. Men så svært et det heller ikke for os “gamle”.. det er bare at prøve. BJF er nu kommet på Facebook, der er oprettet et lukket medlemsforum, hvor tanken er, at vi kan dele informationer om arrangementer, sidste-minuts ændringer af tider/datoer etc. Det er en hurtig kommunikationsform, så vi kan hurtigt komme ud til mange, hvis vi evt er nødt til at aflyse et arrangement. Men det kræver at medlemmerne benytter sig af tilbuddet.
Anmod om medlemsskab af Gruppen “Billund Jagtforening”

Hej

 Vi har gennem flere år haft en aftale med nogle jægere at de måtte komme forbi vores affaldsmodtagelse og dumpe deres affald fra rådyr og andet småt vildt i.

Vi har dog her på det sidste modtaget affald fra Krondyr og dette kan vores anlæg ikke håndtere, da det to gange har givet driftstop i fire timer.

Jeg er ikke klar over om det er jægere der er medlem af jeres forening, men måske I kunne sende en mail rundt og vi så derved får budskabet spredt.

 

Til info bliver der overvågning på pladsen og er der en der kommer igen med krondyr affald falder der en regning på 5000 kr.

 

God jul til jer alle

 

 Med venlig hilsen

Billund vand og Energi A/S

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Sted:

Jægerly

 

Dato:

30.04.2019, kl. 19,00

 

Agenda:

 1. Afstemning om Billund Jagtforening skal fusionere med Grindsted Jagtforening.

 

Referat:

For og imod blev drøftet.

Til stede var 23 medlemmer.

For at gennemføre en fusions næste fase skal 2/3 stemme for. 2/3 = 15,33 (16) medlemmer.

Afstemningsresultater blev flg.:

For                    = 2 stemmer

Imod                = 19 stemmer

Blanke              = 2 stemmer

Billund Jagtforening forbliver dermed og fusionen med Grindsted Jagtforening afblæses.

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Nyheder fra kredsen

Få dit navn og BJF logo på din skydevest

Har du lyst til at få dit navn på din skydevest, så er muligheden her nu, denne gang med et Logo i farver, som  kan ses nedenfor.

Vi har oprettet dette logo hos syersken, der er desuden  mulighed for at få jeres eget navn på .
 
BJF_Logo_ny.JPG
Der er valgt de viste farver med lysegrå baggrund. Prisen er ca. 125kr + forsendelse

Det kan ske ved at i henvende Jer til;
Connie's Broderi
Kildegårdvej 15
6852 Billum
tlf.nr. 20734428.
conniesbroderi@mail.dk

Ydelige Trykkeudgift til eventuelt navn, kommer oveni.

Vi er også på Facebook. Kopier og følg linket nedenfor:

https://www.facebook.com/groups/1590222474582316/?fref=ts

Nyheder fra forbundet