Velkommen til Billund Jagtforening

 

jgerly.jpg
 

Download Medlemsbladet 2019 her

Indkaldelse til Generalforsamling Torsdag d. 31. januar 2019 kl. 19.00


Generalforsamlingen afholdes i “Jægerly”, Båstlundvej 7

1. Valg af dirigent og protokolfører

2. Formandens beretning om bestyrelsens arbejde siden sidste generalforsamling.

3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Udvalgsberetninger fra alle stående udvalg - hundeudvalg, idéudvalg, skydeudvalg, husudvalg, Bueudvalg og jagtudvalg

5. Kontingentfastsættelse (for næstfølgende regnsskabsår)

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er: Lars Thomsen og Niels Chr Andersen (ingen ønsker genvalg)
7. Valg af suppleant til bestyrelsen, Kim Rasmussen på valg

8. Valg af revisor (på valg: Orla Eskildsen), plus revisorsuppleant (Henning Ebbesen)

9. Indkomne forslag.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

- Krage- og skadeskydepræmier uddeles

- Evt. andre uddelinger

- Information fra Jægerrådet i Billund Kommune

10. Eventuelt.


Øl og vand sælges hele aftenen, kaffe er uden beregning p.b.v. Michael Søndergaard, Formand Billund Jagtforening

HUSK! Stegt flæsk med persillesovs før generalforsamlingen (gratis) Kl. 18:00 er Billund Jagtforening vært med en gang stegt flæsk med persillesovs. Bindende tilmelding er nødvendig til Helge Staun Jensen på tlf. 3013 4097, seneste d. 24. januar 2019

Oplæg til Generalforsamling 2018/2019 

 

Dette er første blad der udelukkende udsendes elektronisk. Dem der måtte ønske en "hardcopy" kan printe denne fra hjemmesiden. Der opfordres kraftigt til at give møde til Generalforsamlingen, idet der blandt andet (under eventuelt) skal drøftes foreningens virke og fremtid. Som det går pt. er der jo store udfordringer med at finde personer, der ønsker at træde ind i bestyrelsen. Der er store udfordringer med at sætte aktiviteter op som der kan skabes den nødvendige tilslutning til. Så når alt kommer til alt kan det være svært at se, hvilken vej der skal følges. Vi mister igen i år 2 bestyrelsesmedlemmer og dette i sig selv stiller store udfordringer til, hvordan kommer vi videre, skal vi videre, alene, eller sammen med andre. Dette er spørgsmål som bestyrelsen gerne vil have alles input til. Vi er mange medlemmer - på papiret - men det er jo Tordenskjolds soldater der møder frem, primært til Generalforsamlingen. Vi har forsøgt med en enkelt fælles aktivitet uden tilslutning - Konklusion: Noget skal ske, men hvad? DERFOR kære medlem mød op og giv din holdning til kende Krage/Skade Pokal - I forbindelse med generalforsamlingen plejer vi at uddele en krage/skade pokal samt præmiere for nedlagte krager og skader. Personligt fremmøde medbringende krage- og skade ben er nødvendigt for at deltage. Årets Jæger -Vi har tidligere hædret medlemmer med titlen "Årets Jæger". Med titlen følger en pokal til ejendom. Pokalen kan tildeles et medlem som
har ydet en ekstra ordinær indsats for jagten. Hvis man mener, der blandt vore medlemmer er en, som bør hædres med denne titel hører vi gerne fra jer. Send et godt motiveret forslag til undertegnede senest Onsdag den 9. Januar 2019 Vel mødt til generalforsamling På bestyrelsens vegne Formand, Michael Søndergaard


Hej følg linket  og  læs hele artiklen.

https://iberhunting.com/hunting-beceite-ibex-with-bow-spain/

Henrik_Nicolaisen.png

Nyheder fra foreningen

Bueudvalget:

Der har været god aktivitet på 3d banen hele sommeren. Det er Hinnum Hut som står bag. Der vil bliver lavet et arrangement i løbet af foråret, hvor det bliver muligt at komme ud og prøve kræfter og færdigheder med en bue. Kan man ikke vente på det, kan man kontakte undertegnede eller Hinnum Hut, hvor det også vil være muligt at prøve efter nærmere aftale. Er der buejægere der ønsker at komme på jagt, er de meget velkommen til at kontakte undertegnede, så vil jeg være behjælpelig med at formidle kontakter mm. /Henrik Nicolajsen

Mårhunde gruppen Billund/ Grindsted Kommune  se her i linket navne på alle vores :

 

MÅRHUNDE KOORDINATORER HER

 

maarhund.jpg

STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS.

SE  NEDERST PÅ ALLE SIDER. 

MVH

BJF

Billund Jagtforening på “Facebook” !

Man må jo følge med tiden! Information går mere og mere i retning af internet og Facebook, specielt for de unge. Men så svært et det heller ikke for os “gamle”.. det er bare at prøve. BJF er nu kommet på Facebook, der er oprettet et lukket medlemsforum, hvor tanken er, at vi kan dele informationer om arrangementer, sidste-minuts ændringer af tider/datoer etc. Det er en hurtig kommunikationsform, så vi kan hurtigt komme ud til mange, hvis vi evt er nødt til at aflyse et arrangement. Men det kræver at medlemmerne benytter sig af tilbuddet.
Anmod om medlemsskab af Gruppen “Billund Jagtforening”

Hej

 Vi har gennem flere år haft en aftale med nogle jægere at de måtte komme forbi vores affaldsmodtagelse og dumpe deres affald fra rådyr og andet småt vildt i.

Vi har dog her på det sidste modtaget affald fra Krondyr og dette kan vores anlæg ikke håndtere, da det to gange har givet driftstop i fire timer.

Jeg er ikke klar over om det er jægere der er medlem af jeres forening, men måske I kunne sende en mail rundt og vi så derved får budskabet spredt.

 

Til info bliver der overvågning på pladsen og er der en der kommer igen med krondyr affald falder der en regning på 5000 kr.

 

God jul til jer alle

 

 Med venlig hilsen

Billund vand og Energi A/S

Nyheder fra kredsen

Få dit navn og BJF logo på din skydevest

Har du lyst til at få dit navn på din skydevest, så er muligheden her nu, denne gang med et Logo i farver, som  kan ses nedenfor.

Vi har oprettet dette logo hos syersken, der er desuden  mulighed for at få jeres eget navn på .
 
BJF_Logo_ny.JPG
Der er valgt de viste farver med lysegrå baggrund. Prisen er ca. 125kr + forsendelse

Det kan ske ved at i henvende Jer til;
Connie's Broderi
Kildegårdvej 15
6852 Billum
tlf.nr. 20734428.
conniesbroderi@mail.dk

Ydelige Trykkeudgift til eventuelt navn, kommer oveni.

Vi er også på Facebook. Kopier og følg linket nedenfor:

https://www.facebook.com/groups/1590222474582316/?fref=ts

Nyheder fra forbundet