Du er her. #1 - Foreningswebsite > Mårhunde bekæmpelse

Mårhunde gruppen Billund/ Grindsted Kommune  se her i linket navne på alle vores :

 

MÅRHUNDE KOORDINATORER HER

 

maarhund.jpg

Mårhunde-banden 2019:

Koordineret indsats mod mårhunden i Billund Kommune Problemet med mårhunden er stigende i Danmark, og vi ønsker at gøre en koordineret indsats blandt Jagtforeningerne i Billund Kommune. Vi har noteret os at en lignende indsats i omkringliggende kommuner har båret frugt. F.eks. startede jagtforeningerne i Varde Øst i foråret 2018, og i november rundede de nedlagt mårhund nr 130 (så der er mange flere end vi regner med, da de færdes på tider og steder vi sjældent ser dem). For at komme godt fra start havde vi inviteret Mårhundekoordinator fra Naturstyrelsen Trekantsområdet, Peter Bülow, og 3 repræsentantanter fra een af pionergrupperne i Hedensted kommune til at fortælle om Mårhunden og deres erfaringer med regulering af denne. Alle interesserede kunne møde på i Lynghytten tirs d. 23. oktober. Dette var velbesøgt idet omkring 60 var mødt frem. Et meget spændende og inspirende møde, hvor interesserede kunne skrive sig på en liste, hvis man ville være med. Senere (d. 12/11) blev afholdt en møde med repræsentanter fra alle jagtforeninger i kommunen for at sikre bred involvering og tilslutning. På dette møde blev der valgt mårhundekoordinatorer fra de fleste foreninger, og der blev aftalt rammer for den finansielle del (primært til indkøb af kameraer og fælder). Slutteligt blev dem der var interesserede i aktivt af bidrage i arbejdet indkaldt til opstartsmøde d. 26/11 i Lynghytten. Igen stort fremmøde, ca 65-70 deltagere, heriblandt to lokal politikere, som ville forsøge at skaffe midler fra kommunekassen (25.000,- blev bevilget)

Der lægges op til et samarbejde mellem jagtforeningerne i kommunen, der ikke baserer sig på, hvor du er medlem, men i højere grad på, hvor du har jagt ift de valgte Mårhundekoordinatorer.

Den enkelte koordinator kommer til at råde over 3 kameraer med MMS funktion.

Fælder koordineres gennem den lokale koordinator, men udleveres gennem GJF (Martin Moen).

Send underretninger om skudte / trafikdræbte mårhunde til disse, så vi kan få overblik over problemets omfang:

Mårhundekoordinator,

Billund: Helge Staun Jensen, tlf. 30134097

Grindsted: Martin Moen, tlf. 40927746

Filskov: Keld Larsen, tlf. 61164827

Sdr. Omme: Jakob Riddersholm, Tlf. 20760267

Hejnsvig: Mogens Jensen, Tlf. 23621154

Vesterhede: Allan Højrup, Tlf. 20979012

Krogager: Flemming Hansen (“Buller”): Tlf. 20264827

Vorbasse: Johan Plagborg Iversen, tlf. 29845044

Hvis du mener du har mårhunde på din jagt, så kontakt den nærmeste koordinator mht foderplads, kamera & Fælder /Helge Staun Jensen Kim Rasmussen