Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder > EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BILLUND JAGTFORENING Tirsdag Den 30 April 2019 kl. 19.00

EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BILLUND JAGTFORENING

 

Dato:           Tirsdag Den 30 April 2019 kl. 19.00

Sted:            Jægerly

 

AGENDA

 

Som det blev nævnt på seneste ordinære Generalforsamling har BJF´s bestyrelse arbejdet videre med planerne om at fusionere sammen med GJF. Dette af den primære grund, at ingen ønsker at deltage i største delen af foreningens aktiviteter og at bestyrelsen har mere end svært ved at samle det nødvendige antal medlemmer.

Der har været afholdt et møde mellem BJF og GJF´s bestyrelser, i Lynghytten i Grindsted og stemningen er positiv og der ses gode fordele hvert sted. GJF har et væsentlig større udbud af aktiviteter og mange af disse foregår i forvejen i et samarbejde de 2 foreninger imellem.

Næste skridt i denne proces er derfor at indkalde til denne Ekstraordinære Generalforsamling for at høre Generalforsamlingen om denne ønsker dette tilendebragt.

For at kunne gennemføre fusionen og dermed sammenlægge de 2 foreninger kræves der at 2/3 af de fremmødte på denne Ekstraordinære Generalforsamling stemmer for.

Det anbefales derfor at der gives møde og at din stemme tæller med.

 

  1. Fusion af BJF ind i GJF ved skriftlig afstemning

 

 

Processen er:

  1. a.       Afholde Generalforsamling i BJF
  2. b.       Afholde Generalforsamling i GJF
  3. c.       Afholde NY Generalforsamling i den fusionerede forening

                                                               i.      Indsende nye:

  1. 1.       Vedtægter
  2. 2.       Navn
  3. 3.       Nummer

Til Dansk Jægerforbund.

 

Med venlig hilsen

Billund Jagtforenings Bestyrelse

EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BILLUND JAGTFORENING

 

Dato:           Tirsdag Den 30 April 2019 kl. 19.00

Sted:            Jægerly

 

AGENDA

 

Som det blev nævnt på seneste ordinære Generalforsamling har BJF´s bestyrelse arbejdet videre med planerne om at fusionere sammen med GJF. Dette af den primære grund, at ingen ønsker at deltage i største delen af foreningens aktiviteter og at bestyrelsen har mere end svært ved at samle det nødvendige antal medlemmer.

Der har været afholdt et møde mellem BJF og GJF´s bestyrelser, i Lynghytten i Grindsted og stemningen er positiv og der ses gode fordele hvert sted. GJF har et væsentlig større udbud af aktiviteter og mange af disse foregår i forvejen i et samarbejde de 2 foreninger imellem.

Næste skridt i denne proces er derfor at indkalde til denne Ekstraordinære Generalforsamling for at høre Generalforsamlingen om denne ønsker dette tilendebragt.

For at kunne gennemføre fusionen og dermed sammenlægge de 2 foreninger kræves der at 2/3 af de fremmødte på denne Ekstraordinære Generalforsamling stemmer for.

Det anbefales derfor at der gives møde og at din stemme tæller med.

 

1.       Fusion af BJF ind i GJF ved skriftlig afstemning

 

 

Processen er:

a.       Afholde Generalforsamling i BJF

b.       Afholde Generalforsamling i GJF

c.       Afholde NY Generalforsamling i den fusionerede forening

                                                               i.      Indsende nye:

1.       Vedtægter

2.       Navn

3.       Nummer

Til Dansk Jægerforbund.

 

Med venlig hilsen

Billund Jagtforenings Bestyrelse