Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder > Indkaldelse til generalforsamling 6 februar 2020. kl 1800, med bindende tilmelding

Indkaldelse til Generalforsamling Torsdag den 6. Februar 2020 kl.19.00

 

Generalforsamlingen afholdes i Jægerly, Båstlundvej 7, 7190 Billund

 

Dagsorden:

 1. 1.      Valg af dirigent og protokolfører.
 2. 2.      Formandens beretning om bestyrelsens arbejde siden sidst
 3. 3.      Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. 4.      Udvalgsberetninger fra de stående udvalg
  1. a.      Hundeudvalg ved Michael Søndergaard
  2. b.      Skydeudvalg ved Kim Lassen
  3. c.       Husudvalg ved Henrik Nikolaisen
  4. d.      Ideudvalg ved Helge Staun Jensen
  5. e.      Jagtudvalg ved Peter Trads
  6. f.        Bueudvalg ved Henrik Nikolaisen
  7. 5.      Kontingentfastlæggelse for det kommende regnskabsår
  8. 6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer
   1. a.      På valg er:

                                                              i.      Henrik Nikolaisen, ønsker ikke genvalg

                                                            ii.      Michael Søndergaard, ønsker ikke genvalg

 1. 7.      Valg af bestyrelsessuppleant
  1. a.      På valg er Kim Rasmussen
  2. 8.      Valg af revisor og revisorsuppleant
   1. a.      På valg er:

                                                              i.      Henning Ebbesen - revisor

                                                            ii.      Hans Olesen – revisorsuppleant, ønsker ikke genvalg

 1. 9.      Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 7 dage før Generalforsamlingen.
 2. 10.  Eventuelt
  1. a.      Uddeling af Krage/skade pokal om der er ”ben”
  2. b.      Årets Jæger i BJF om der er emner.

 

HUSK: Der er Stegt flæsk , FØR GENERALFORSAMLINGEN (GRATIS) STARTER KL. 18.00.

Bindende tilmelding skal ske til Helge Staun Jensen senest lørdag den 1. Februar på

telefon 30 13 40 97