Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder > Kære reguleringsjægere

Kære reguleringsjægere

 

På baggrund af de indkomne høringssvar til forvaltningsplanen, hvor der var ønske om at tillade brug af lys, blev muligheden drøftet på Vildtforvaltningsrådsmødet i december 2019. På baggrund af deres positive indstilling til forslaget har Miljøminister Lea Wermelin i dag tilladt brug af lysforstærkende natkikkert til brug for regulering af mårhund og vaskebjørn.

Det vil sige kikkerter der kan monteres på riflen med billedforstærkende teknologi, såsom en infrarød kikkert, der opfanger den nedre del af det infrarøde lysspektrum. Infrarødt lysspektrum er dele af lys, som forstærkes via kikkertens teknologi og gør at man kan se i mørket. 

Ønsker du dispensation til at bruge udstyret, så send en mail med angivelse af navn, adresse, tlf-nr til Mariann Chriél, e-mail: MACHR@mst.dk

Har du vaskebjørn på terrænet:

Frem til bekendtgørelsen ændres (forventes 1juli 2020), skal de jægere, der vil skyde vaskebjørn i tisrummet 1½ time efter solnedgang til 1½ time før solopgang skulle søge gennem VILREG om tilladelse til dette. Når du modtager tilladelse til lysforstærkende natkikkert, er der angivet hvordan du søger om det.

 

Bemærk, at det vil ikke være muligt at bruge termisk teknologi.

 

Venlig hilsen

Mariann Chriel
Specialkonsulent | Arter & Naturbeskyttelse
+45 21 57 70 75 | machr@mst.dk