Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen

Kort om foreningen

Billund Jagtforening er stiftet i 1933, har hjemsted i Billund Kommune, og er en lokalforening under Danmarks Jægerforbund(DJ). Foreningen tæller p.t. 200 medlemmer og foreningens formål er at samle jægere indenfor foreningens område, og fremme disses interesser i tilslutning til DJ's formål. Desuden arbejdes for at skaffe medlemmerne tilbud om jagtoplevelser, fælles og alene.

Klubhus

Foreningens faste samlingssted, "Jægerly" er beliggende på adressen: Båstlundvej 7, Billund

Indmelding

Henvend dig til vores kasserer enten pr telefon eller skriftigt: ?????

Bestyrelsen:

Billund Jagtforening. Bestyrelses – og udvalgsmedlemmer efter konstitueringen den 9: Februar 2018

Formand:  Michael Søndergaard . Tlf.: 4221 2406 Mail: Minisumi999@gmail.com

Næstformand:  Helge Staun Jensen, Sønderkær 146, 7190 Billund. Tlf.: 3013 4097

 Mail: helmar @lynhurtig.dk

KassererElisabeth Steinmeir Jensen , Borgergade 69,  7200 Stakroge. Tlf. 31507672 

Mail: elis@AE-C.dk        

Revisorer:

 Henning Ebbesen og Hans Olesen.

Revisorsuppleant:

 Orla Eskildsen.

Bestyrelsesmedlemmer :

Peter Trads, Glambjerg Alle 5, 7100 Vejle. Tlf 51516315  Mail adresse:  tradspeter@gmail.com

Henrik Nicolajsen, Tlf.: 4011 3152   

Suppleant til bestyrelsen:

Kim Rasmussen.

JKF repræsentant:

??

Web-adresse:

BJF`s hjemmesidewww.billundjagtforening.dk

BJF`s mailadresse ( webmaster) : plougslundvej@svenet.dk   att. Anette

Hundeudvalg:

FM. Michael Søndergaard

Ide- Udvalg 

FM Henrik Nicolajsen, Orla Eskildsen, Kim Lassen, Helge Staun Jensen.

Jagtudvalg:

Henrik Nicolaisen/ Orla Eskildsen

Jagt bue udvalg:

FM Henrik Nicolajsen, Kim Rasmussen.

Husudvalg:

FM Henrik Nicolajsen, Kim Lassen, Niels Chr. Andersen, Anette Trip Lassen.

Skydeudvalg:

FM Kim Lassen, Kim Rasmussen, Torben Jensen, Niels Chr. Andersen.

Webmaster:

Anette Trip Lassen.

Redaktion  E. information:

 

Fælles Grindsted Billund Jagtudvalg:

Formand: Finn Lauritsen

Kasserer: ?????

Kontakt til udlejere: ????

Bestyrelses medlemmer: Vagn og Orla