Kort om foreningen

Billund Jagtforening er stiftet i 1933, har hjemsted i Billund Kommune, og er en lokalforening under Danmarks Jægerforbund(DJ). Foreningen tæller p.t. 200 medlemmer og foreningens formål er at samle jægere indenfor foreningens område, og fremme disses interesser i tilslutning til DJ's formål. Desuden arbejdes for at skaffe medlemmerne tilbud om jagtoplevelser, fælles og alene.

Klubhus

Foreningens faste samlingssted, "Jægerly" er beliggende på adressen: Båstlundvej 7, Billund

Indmelding

Henvend dig til vores kasserer enten pr telefon eller skriftigt

Bestyrelsen:

Billund Jagtforening. Bestyrelses – og udvalgsmedlemmer efter konstitueringen den    27: Februar 2020

Formand:   Helge Staun Jensen, Sønderkær 146, 7190 Billund. Tlf.: 3013 4097    Mail: helmar @lynhurtig.dk

Næstformand:  Kim Lassen, plougslundvej 183, 7190 Billund.       Mail. kimberglassen@gmail.com , tlf. 27731731

Kasserer:       Elisabeth Steinmeir Jensen , dalgasparken 42 , 1. , 7200 Grindsted. Tlf. 31507672   Mail: elis@AE-C.dk

 Sekretær :   Kim Rasmussen, Sønderkær , 7190 Billund. mail adresse : dkkimras@gmail.com  

​​​​Revisorer:     Michele Trip Lassen og Flemming Møller Nielsen

Revisorsuppleant:

 Lars Thomsen.

Bestyrelsesmedlemmer :

Peter Trads  email.  tradspeter@gmail.com  , tlf. 51516315

Suppleant til bestyrelsen:

Anette Trip Lassen

JKF repræsentant:

 

Web-adresse:

BJF`s hjemmesidewww.billundjagtforening.dk

BJF`s mailadresse ( webmaster) :  triplassen@gmail.com

Hundeudvalg:

Claus Frostholm  tlf.  21319495

Ide og Jagt  Udvalg 

Kim Lassen, Orla Eskildsen, Kim Rasmussen, Helge Staun Jensen.

Jagt bue udvalg:

FM Finn Møller Nielsen

Husudvalg:

 Kim Lassen,  Anette Trip Lassen.

Skydeudvalg:

FM Kim Lassen, Kim Rasmussen, Helge Jensen, Niels Chr. Andersen.

Webmaster:

Anette Trip Lassen. Triplassen@gmail.com

Redaktion  E. information:

 Kim Rasmussen

Fælles Grindsted Billund Jagtudvalg:

Formand: Finn Lauritsen

Kontakt til udlejere:  Orla Eskildsen

Bestyrelses medlemmer: Vagn og Orla

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/