Jagttegnskursus

 

jagttegn.jpg

Efter en god suces, bliver der igen til januar og hen i foråret 2023 tilbudt jagttegnskursus for kommende jægere. Kurset vil strække sig over 10 undervisningsaftener, med det teoretiske pensum efterfulgt af 3-4 aftener på skydebanen med afstandsbedømmelse og skydning.

Kim Lassen vil stå for undervisningen. 

Undervisningen vil foregå onsdag aften fra kl. 18:30 på plougslundvej 183, 7190 Billund.

Første undervisningsaften bliver onsdag den 25 januar 2023.

Prisen for kurset er 3800 kr. og dækker såvel undervisningsmaterialer som undervisning. 

Tilmelding er nødvendig, og skal ske senest den 5. Januar 2022 til Kim Lassen på telefon 27731731.

Tilmeldingen er førtst gældende, når beløbet er indbetalt.

Så er datoen fastsat til Riffeljagten hos Mads Pelsø.

JAGT MADS PELSØ 1.jpgJesper døbes.jpg

Det bliver i år d. 29/1 -2022 . kl. 0900.

Vi mødes kl 0900  til fælles  parole. Hvorefter  vi fbliver kørt ud terænet til vores pladser.

Her sidder vi ca. 3 timer hvorefter vi bliver hentet igen, sammen med vores forhåbentlig skudte vildt.

Prisen for jagten er 1250,- og der er plads til 10- 12 personer.

Timelding  og betaling skal ske til Helge Jensen på tlf.  30134097

Pladsen er først din, når der er betalt.

 

 

Kort om foreningen

Billund Jagtforening er stiftet i 1933, har hjemsted i Billund Kommune, og er en lokalforening under Danmarks Jægerforbund(DJ). Foreningen tæller p.t. 200 medlemmer og foreningens formål er at samle jægere indenfor foreningens område, og fremme disses interesser i tilslutning til DJ's formål. Desuden arbejdes for at skaffe medlemmerne tilbud om jagtoplevelser, fælles og alene.

Klubhus

Foreningens faste samlingssted, "Jægerly" er beliggende på adressen: Båstlundvej 7, Billund

Indmelding

Henvend dig til vores kasserer enten pr telefon eller skriftigt

Bestyrelsen:

Billund Jagtforening. Bestyrelses – og udvalgsmedlemmer efter konstitueringen den    27: Februar 2020

Formand:   Helge Staun Jensen, Sønderkær 146, 7190 Billund. Tlf.: 3013 4097    Mail: helmar @lynhurtig.dk

Næstformand:  Kim Lassen, plougslundvej 183, 7190 Billund.       Mail. kimberglassen@gmail.com , tlf. 27731731

Kasserer:       Elisabeth Steinmeir Jensen , dalgasparken 42 , 1. , 7200 Grindsted. Tlf. 31507672   Mail: elis@AE-C.dk

 Sekretær :   Kim Rasmussen, Sønderkær , 7190 Billund. mail adresse : dkkimras@gmail.com  

​​​​Revisorer:     Michele Trip Lassen og Flemming Møller Nielsen

Revisorsuppleant:

 Lars Thomsen.

Bestyrelsesmedlemmer :

Peter Trads  email.  tradspeter@gmail.com  , tlf. 51516315

Suppleant til bestyrelsen:

Anette Trip Lassen

JKF repræsentant:

 

Web-adresse:

BJF`s hjemmesidewww.billundjagtforening.dk

BJF`s mailadresse ( webmaster) :  triplassen@gmail.com

Hundeudvalg:

Claus Frostholm  tlf.  21319495

Ide og Jagt  Udvalg 

Kim Lassen, Orla Eskildsen, Kim Rasmussen, Helge Staun Jensen.

Jagt bue udvalg:

FM Finn Møller Nielsen

Husudvalg:

 Kim Lassen,  Anette Trip Lassen.

Skydeudvalg:

FM Kim Lassen, Kim Rasmussen, Helge Jensen, Niels Chr. Andersen.

Webmaster:

Anette Trip Lassen. Triplassen@gmail.com

Redaktion  E. information:

 Kim Rasmussen

Fælles Grindsted Billund Jagtudvalg:

Formand: Finn Lauritsen

Kontakt til udlejere:  Orla Eskildsen

Bestyrelses medlemmer: Vagn og Orla

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/