Billund Jagtforening på “Facebook” !

 

Udklip.JPG

Man må jo følge med tiden! - Information går mere og mere i retning af internet og Facebook, specielt for de unge. Men så svært et det heller ikke for os “gamle”.. det er bare at prøve.

BJF er nu kommet på Facebook, der er oprettet et medlemsforum, hvor tan- ken er, at vi kan dele informationer om arrangementer, sidste-minuts ændring- er af tider/datoer etc. Det er en hurtig kommunikationsform, så vi kan hurtigt komme ud til mange, hvis vi evt er nødt til at aflyse et arrangement. Men det kræver at medlemmerne benytter sig af tilbuddet.

Anmod om medlemsskab af Gruppen “Billund Jagtforening”

Kort om foreningen

Billund Jagtforening er stiftet i 1933, har hjemsted i Billund Kommune, og er en lokalforening under Danmarks Jægerforbund(DJ). Foreningen tæller p.t. 200 medlemmer og foreningens formål er at samle jægere indenfor foreningens område, og fremme disses interesser i tilslutning til DJ's formål. Desuden arbejdes for at skaffe medlemmerne tilbud om jagtoplevelser, fælles og alene.

Klubhus

Foreningen har ikke længere et fast tilholdssted, da denne var forbundet med meget store udgifter. Vi booker os i stedet ind i nogle af kommunens lokaler der er frit tilgængelige for foreninger.

Indmelding

Henvend dig til vores kasserer enten pr telefon eller skriftigt

Bestyrelsen 2023:

Formand:

Helge Staun Jensen,
Sønderkær 146, 7190 Billund.
Tlf.: 3013 4097
helmar@lynhurtig.dk


Næstformand:

Kim Lassen,
Plougslundvej 183, 7190 Billund
Tlf. 2773 1731
kimberglassen@gmail.com


Kasserer:

Elisabeth Steinmeir Jensen ,
Dalgasparken 42,1, 7200 Grindsted.
Tlf. 31507672 (+Jagtudvalgskasserer)
elis@AE-C.dk


Sekretær:

Kim Rasmussen
Sønderkær 166, 7190 Billund,
tlf. 2922 8969


Bestyrelsesmedlemmer:

Emil Kjeldbjerg tlf. 2326 0469


Revisorer:
Michele Trip Lassen
Flemming Møller Nielsen


Revisorsuppleant:
Finn Møller Nielsen


Suppleant til bestyrelsen:
Anette Trip Lassen


Mårhundekoordinator, BJF:
Kim Lassen, Plougslundvej 183, 7190
Billund, 2773 1731
kimberglassen@gmail.com


Web-adresse:
BJF’s hjemmeside:
www.billundjagtforening.dk
BJF’s mailadresse (webmaster):
triplassen@gmail.com
Att. Anette


Udvalg 2024:


Hundeudvalg:
FM: Klaus Frostholm


Idé-, Fiske- & Jagtudvalg:
FM: Kim Lassen
Helge Staun Jensen
Kim Rasmussen
Emil Kjeldbjerg


Skydeudvalg:
FM: Kim Lassen
Kim Rasmussen
Helge Staun Jensen
Emil Kjeldbjerg

Jagtbue Udvalg:

FM: Finn Møller Nielsen
Webmaster:

Anette Trip Lassen


Redaktion, blad:
FM: Kim Rasmussen

 

U

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/