Riffeljagt i Fromseier d 25. Oktober 2020:

Medlemmer af GJF og BJF har igen i år mulighed for at deltage i en foreningsjagt. Vi tilbyder en jagtdag den 25. oktober 2020 i Fromsseier Plantage mellem Hejnsvig og Vorbasse.

Igen i år bliver der tale om trykjagt med riffel, som den vi har haft de sidste par år Der er er plads til 15 skytter.

Skoven stiller selv med hundefolk til at trykke såterne igennem.

Jagterne starter med morgenkaffe kl. 8.00 og slutter med smørrebrød fra Hovborg kro ca. kl. 13

Prisen bliver 1600 kr.

Tilmeldingen til Finn Lauridsen

Ved tilmeldingen skal oplyses navn, telefonnummer og forening (BJF eller GJF). Når tilmeldingen er accepteret vil du få besked og betaling skal ske for at tilmeldingen er noteret endeligt.

Betaling til 7702 1068226 GJF’s konto i Sydbank eller mobilepay 46352 Grindsted Jagtforening

På telefon: 40 41 75 15

På e-mail:elinst.finn@gmail.com

Kort om foreningen

Billund Jagtforening er stiftet i 1933, har hjemsted i Billund Kommune, og er en lokalforening under Danmarks Jægerforbund(DJ). Foreningen tæller p.t. 200 medlemmer og foreningens formål er at samle jægere indenfor foreningens område, og fremme disses interesser i tilslutning til DJ's formål. Desuden arbejdes for at skaffe medlemmerne tilbud om jagtoplevelser, fælles og alene.

Klubhus

Foreningens faste samlingssted, "Jægerly" er beliggende på adressen: Båstlundvej 7, Billund

Indmelding

Henvend dig til vores kasserer enten pr telefon eller skriftigt

Bestyrelsen:

Billund Jagtforening. Bestyrelses – og udvalgsmedlemmer efter konstitueringen den    27: Februar 2020

Formand:   Helge Staun Jensen, Sønderkær 146, 7190 Billund. Tlf.: 3013 4097    Mail: helmar @lynhurtig.dk

Næstformand:  Kim Lassen, plougslundvej 183, 7190 Billund.       Mail. kimberglassen@gmail.com , tlf. 27731731

Kasserer:       Elisabeth Steinmeir Jensen , dalgasparken 42 , 1. , 7200 Grindsted. Tlf. 31507672   Mail: elis@AE-C.dk

 Sekretær :   Kim Rasmussen, Sønderkær , 7190 Billund. mail adresse : dkkimras@gmail.com  

​​​​Revisorer:     Michele Trip Lassen og Flemming Møller Nielsen

Revisorsuppleant:

 Lars Thomsen.

Bestyrelsesmedlemmer :

Peter Trads  email.  tradspeter@gmail.com  , tlf. 51516315

Suppleant til bestyrelsen:

Anette Trip Lassen

JKF repræsentant:

 

Web-adresse:

BJF`s hjemmesidewww.billundjagtforening.dk

BJF`s mailadresse ( webmaster) :  triplassen@gmail.com

Hundeudvalg:

Claus Frostholm  tlf.  21319495

Ide og Jagt  Udvalg 

Kim Lassen, Orla Eskildsen, Kim Rasmussen, Helge Staun Jensen.

Jagt bue udvalg:

FM Finn Møller Nielsen

Husudvalg:

 Kim Lassen,  Anette Trip Lassen.

Skydeudvalg:

FM Kim Lassen, Kim Rasmussen, Helge Jensen, Niels Chr. Andersen.

Webmaster:

Anette Trip Lassen. Triplassen@gmail.com

Redaktion  E. information:

 Kim Rasmussen

Fælles Grindsted Billund Jagtudvalg:

Formand: Finn Lauritsen

Kontakt til udlejere:  Orla Eskildsen

Bestyrelses medlemmer: Vagn og Orla

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/