Velkommen til Billund Jagtforening

 

jgerly.jpg
 

Blad forside.JPG

Lokale nyheder

 

Generalforsamlingen afholdes på Refborg, Buen 6,Billund

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om bestyrelsens arbejde siden sidste generalforsamling.

3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Udvalgsberetninger fra alle stående udvalg - Jagtudvalg, Skydeudvalg,
Aktivitetsudvalg, Hundeudvalg og Husudvalg

5. Kontingentfastsættelse (for næstfølgende regnsskabsår)

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:
 Peter Trads
 Elisabeth Steinmeier

7. Valg af suppleant til bestyrelsen.
  Anettte Trip Lassen på valg

8. Valg af revisor, plus revisorsuppleant

9. Indkomne forslag.
 Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

- Beretning fra Mårhundekoordinatoren, BJF
- Krage- og skadeskydepræmier uddeles
- Evt. andre uddelinger

10. Eventuelt.

Øl og vand kan ud over den ene der er med i maden, kan købes hele aftenen, kaffe er uden beregning p.b.v.

Helge Staun Jensen, Formand Billund Jagtforening


HUSK! Tilmelding til spisning er nødvendig!
Kl. 18:30 er Billund Jagtforening vært med stegt flæsk med persillesovs på “Refborg”.

 Bindende tilmelding er nødvendig til Helge Staun Jensen på tlf.30134097, senest d. 31. januar 2022

 

 

Krage/Skade Pokal
I forbindelse med generalforsamlingen plejer vi at uddele en krage/skade pokal
samt præmiere for nedlagte krager og skader.
Personligt fremmøde medbringende krage- og skade ben er nødvendigt for at deltage.

Årets Jæger

Pokalen kan tildeles et medlem som har ydet en ekstra ordinær indsats for jagten. Hvis man
mener, der blandt vore medlemmer er
en, som bør hædres med denne titel
hører vi gerne fra jer. Senest d. 21 .januar 2022

Jagttegnskursus

 

jagttegn.jpg

Efter en god suces, bliver der igen til foråret 2022 tilbudt jagttegnskursus for kommende jægere. Kurset vil strække sig over 10 undervisningsaftener, med det teoretiske pensum efterfulgt af 3-4 aftener på skydebanen med afstandsbedømmelse og skydning.

Kim Lassen vil stå for undervisningen. 

Undervisningen vil foregå onsdag aften fra kl. 18:30 på plougslundvej 183, 7190 Billund. Første undervisningsaften bliver onsdag den 26 januar 2022.

Prisen for kurset er 3800 kr. og dækker såvel undervisningsmaterialer som undervisning. 

Tilmelding er nødvendig, og skal ske senest den 5. Januar 2022 til Kim Lassen på telefon 27731731.

Tilmeldingen er førtst gældende, når beløbet er indbetalt.

 

 

 

 

Billund Jagtforening “Facebook” !

Man må jo følge med tiden! - Information går mere og mere i retning af internet og Facebook, specielt for de unge. Men så svært et det heller ikke for os “gamle”.. det er bare at prøve.

BJF er nu kommet på Facebook, der er oprettet et medlemsforum, hvor tan- ken er, at vi kan dele informationer om arrangementer, sidste-minuts ændring- er af tider/datoer etc. Det er en hurtig kommunikationsform, så vi kan hurtigt komme ud til mange, hvis vi evt er nødt til at aflyse et arrangement. Men det kræver at medlemmerne benytter sig af tilbuddet.

Anmod om medlemsskab af Gruppen “Billund Jagtforening”

Vi er også på Facebook. Kopier og følg linket nedenfor:

https://www.facebook.com/groups/1590222474582316/?fref=ts

Få dit navn og BJF logo på din skydevest

Har du lyst til at få dit navn på din skydevest, så er muligheden her nu, denne gang med et Logo i farver, som  kan ses nedenfor.

Vi har oprettet dette logo hos syersken, der er desuden  mulighed for at få jeres eget navn på .
 
BJF_Logo_ny.JPG
Der er valgt de viste farver med lysegrå baggrund. Prisen er ca. 125kr + forsendelse

Det kan ske ved at i henvende Jer til;
Connie's Broderi
Kildegårdvej 15
6852 Billum
tlf.nr. 20734428.
conniesbroderi@mail.dk

Ydelige Trykkeudgift til eventuelt navn, kommer oveni.

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/