Hunde træning start 2021 er endnu engang udsat på grund af covid - 19.

Med start indtil videre d. 11 Februar. vi opdaterer siden, hvis der kommer ydeligere udsættelse.

hundetraening-2015 (1).jpg

Rågereguleringen.

 

råge-jagt-regulering.jpg

Vi har modtaget Tilladelse til regulering af råge, Fyrrestien, Grindsted Anlæg, Skoven mellem Tronsøen og Nørreled, Dalsmosen, Skovområdet ved MAGION, kommunal matrikel ud for Vestergade 21-23. Alle i Grindsted. Perioden er fra den 15. januar til den 15. marts.

Hvis du er interesseret i at hjælpe med reguleringen skal du henvende dig til Finn

Finn træffes på 40 41 75 15

 

Mvh Jagtudvalget.

andejagt.jpg

Andejagten ved Ribe synger på sidste vers for denne sæson og vi opfordrer til at alle indberetter hvad de har skudt på arealet til  Kim Lassen straks efter 1. februar.

 

P.S. Vi har lejet jagten for 2021/2022.

 

GENERALFORSAMLING 2021 D 4. FEBRUAR 2021 er UDSAT!

Vi forventer ikke at dagens nye restriktioner, og udmelding om forventet forlængelse, gør det muligt at afvikle. Vi håber at kunne afvikle til maj såfremt corona restriktionerne tillader det.

Mvh bestyrelsen BJF

 

 

Hunde træning start 2021

 

Vi starter Torsdag den 7 Januar kl 19 ridecenter Billund. Træningen forløber over 10 gange.

Vi træner lydighed, socialisering og apportering. Pris 400,-  (betaling kontant ved 1. træningsaften)

pga. corona må der max være 8 på hver hold ,så tilmelding SKAL ske til Klaud Frostholm på tlf nr 21319495

Hvis der kommer  mange laver vi to hold. HUSK tilmelding inden, så vi ikke pludselig er for mange samlet.

Mvh

Klaus Frostholm

Der bedes ringes eller sendes en sms, hvis man ikke kommer til dette års vinter træning 2021

Indkaldelse til Generalforsamling Torsdag d. 4 februar 2021 kl. 19.00

 

 

GENERALFORSAMLING 2021 D 4. FEBRUAR 2021 er UDSAT!
Vi forventer ikke at dagens nye restriktioner, og udmelding om forventet forlængelse, gør det muligt at afvikle. Vi håber at kunne afvikle til maj såfremt corona restriktionerne tillader det.

Mvh bestyrelsen BJF

Generalforsamlingen afholdes i “Jægerly”, Båstlundvej 7

1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Formandens beretning om bestyrelsens arbejde siden sidste generalforsamling.
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Udvalgsberetninger fra alle stående udvalg - hundeudvalg, idéudvalg, skydeudvalg, husudvalg, Bueudvalg og jagtudvalg
5. Kontingentfastsættelse (for næstfølgende regnsskabsår)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er: Helge S. Jensen (modtager genvalg)
7. Valg af suppleant til bestyrelsen, Anettte Trip Lassen på valg
8. Valg af revisor, plus revisorsuppleant (Lars Thomsen)
9. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i
hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

- Beretning fra Mårhundekoordinatoren, BJF
- Krage- og skadeskydepræmier uddeles
- Evt. andre uddelinger

10. Eventuelt.

Øl og vand sælges hele aftenen, kaffe er uden beregning p.b.v.

Helge Staun Jensen, Formand Billund Jagtforening

HUSK! Stegt flæsk med persillesovs før generalforsamlingen (gratis) Kl. 18:00 er Billund Jagtforening vært med en gang stegt flæsk med persillesovs.

Bindende tilmelding er nødvendig til Helge Staun Jensen på tlf. 3013 4097, senest d. 1. februar 2021

Mårhundebanden informerer

Hej alle derude😀

Med corona restriktioner osv. har

Jakob Arnbjerg

og jeg besluttet at vi IKKE afholder den store grav reguleringsdag den 28-2-2021, vi mener ikke det giver mening at afholde når ikke det sociale og erfaringers udvekslings delen mangler 🥲 Istedet håber vi at være på samme niveau 2022, som i år🤞🤞🦝🐕 spred gerne så ingen planlægger forgæves.

Men det skal ikke give mårhundene fred i gravene, så har i nogle grave i gerne vil have kigget efter, men ingen gravgående hund så skriv eller kontakt os, så har vi flere dygtige hunde og føre at videre fordele til. 🦊🦝🐕 skriv på FB eller ring 28510581 så er hjælpen og en hund nær.

Har man har gravgående hund og gerne vil afsted, så læg da en kommentar så kan folk følge med i mulighederne for hjælp.🦊🦝🐕

Ellers vil Jeg og Vi ønske god december til Alle.

 

 

Flugskyningsbanen i Grindsted LUKKER ned for i år.

På grund af . Covid- 19  situationen og de ekstra foranstaltninger, så lukker vi banen ned for i år.

 

På gensyn iførste Lørdag i  februar2021, hvis situatonen tillader det.

Jagt udvalget

 

 

 

 

Nyhedsoversigt

9. jan. 2020
Resultatlister fra kvalifikationsskydningen i jagtfeltskydning d. 23. juni 2019 i Ulfborg. Forbundsmesterskabet foregår samme sted d. 22. september 2019.
3. dec. 2019
Stig Jørgensen kommer og deler ud af sine erfaringer med opbygning og vedligehold af ”baitpladser” samt hvilket grej der er nødvendigt.
3. dec. 2019
Dette er en nyhed om fremtidens geværer Dette er en nyhed om fremtidens geværer Dette er en nyhed om fremtidens geværer Dette er en nyhed om fremtidens geværer Dette er en nyhed om fremtidens geværer

Kredsnyheder

Nyheder fra DJ

29. dec. 2020
Danmarks Jægerforbunds trofæopmåling d. 8-12-2020 hos Hellisen Outdoor i Lobbæk
6. okt. 2020
Danmarks Jægerforbunds nye direktør Karen Friis var fredag d. 2-10-2020 på lynvisit på Bornholm
6. okt. 2020
Bornholm har nu fået en ekstra schweisshundefører. Jesper Sommer Nielsen er pr. 1-10-2020 optaget i schweissregisteret
16. sep. 2020
Efterårsmarkprøver d. 5 og 6 september 2020
16. aug. 2020
Mange genvalg på roligt kredsmøde i Kreds8 Bornholm d. 12-8-2020
22. jan. 2021
MEP'er Christel Schaldemose er ærgerlig over sammenligning af jagt og minedrift. Beslutninger om Danmarks natur skal træffes på Christiansborg - ikke i Bruxelles.
22. jan. 2021
1. februar kl. 19.00 kan du blive klogere på natur- og vildtpleje i landbrugslandet. Deltag i webinaret hjemme fra stuen. Se også vores opdaterede folder på området.
21. jan. 2021
Den meget smitsomme fugleinfluenza florerer stadig blandt danske fugle. Jægerne opfordres til at være opmærksomme og til at indrapportere døde eller syge fugle.
20. jan. 2021
Deltag i vores fotokonkurrence og vind præmier. Hver måneds vinder går videre til konkurrencen om at blive årets foto i Jæger.
19. jan. 2021
Den rekreative jagt er dømt ude i lovforslag vedr. 15 danske naturnationalparker. DJ ønsker lokale jægere indtænkt som en naturlig del af forvaltningen.

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/